" ช้าง "

Last updated: 2019-04-04  |  945 จำนวนผู้เข้าชม  | 

" ช้าง "

      เวลาเนิ่นนานหลายศตวรรษ ที่ “ช้าง” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย จนทำให้ช้างกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยในปัจจุบัน และอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตผู้คนในอดีตล้วนผูกพันกับช้างในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม พระมหากษัตริย์ รวมทั้งด้านการทำศึกสงคราม
     
     
      ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่า ช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคสมัย ทำให้ช้างกลายเป็นสัตว์อันสูงส่งคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย กล่าวกันว่าจำนวนช้างแสดงถึงอำนาจบารมีของพระมหากษัตริย์

      ดังนั้น ช้าง ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอำนาจบารมีของผู้ที่ครอบครองด้วยเช่นกัน