Silvia - The Thai lavender

在清迈的Ang Khang山上,有着一片皇家薰衣草田
满山遍野的芬芳宁静,让人不由自主地放逐了身心

而浪漫本身,正是薰衣草的花语
要不,就借着一盏深紫色薰衣,诉说那踌躇已久的心情?

Sterling silver 925

฿ 3,000 ฿ 3,000

Sterling silver 925

฿ 2,600 ฿ 2,600

Sterling silver 925

฿ 2,000 ฿ 2,000

Sterling silver 925

฿ 2,900 ฿ 2,900

Sterling silver 925

฿ 1,500 ฿ 1,500

Sterling silver 925

฿ 2,200 ฿ 2,200

Sterling silver 925

฿ 1,200 ฿ 1,200

Sterling silver 925

฿ 2,400 ฿ 2,400