Precious White Star Dust

Precious White Star Dust Collection

แซฟไฟร์สีขาว ( White Sapphire ) เป็นอัญมณีแท้ในตระกูลคอรัมดัม (Corundum) ที่มีความแข็ง 9 Mohs scale รองจากเพชรที่มีความแข็ง 10 Mohs scale การหาแซฟไฟร์สีขาวบริสุทธิ์จากธรรมชาตินั้นหาได้ยากมาก ดังนั้นแซฟไฟร์สีขาวจากธรรมชาติจึงมีราคาสูง แหล่งกำเนิดของแซฟไฟร์ส่วนมากพบในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ ศรีลังกา กัมพูชา พม่าและไทย

 

Sterling silver 925

฿ 3,200 ฿ 3,200

Sterling silver 925

฿ 3,150 ฿ 3,150

Sterling silver 925

฿ 3,100 ฿ 3,100

Sterling silver 925

฿ 2,650 ฿ 2,650

Sterling silver 925

฿ 2,600 ฿ 2,600

Sterling silver 925

฿ 2,550 ฿ 2,550

Sterling silver 925

฿ 2,100 ฿ 2,100

Sterling silver 925

฿ 2,200 ฿ 2,200

Sterling silver 925

฿ 2,150 ฿ 2,150

Sterling Silver 925 

฿ 2,600 ฿ 2,600

Sterling Silver 925 

฿ 2,700 ฿ 2,700

Sterling Silver 925

฿ 2,650 ฿ 2,650